Kolo z motorjem (AM kategorija) lahko pričnete voziti, ko opravite teoretični izpit na UE. Po novem se imenuje JAVNA AGENCIJA ZA PROMET. Pristop k usposabljanju v avtošoli je možen z dopolnjenimi 14,5 leti.


Tečaj CPP-zdravniški pregled

Najprej opravite tečaj cestnoprometnih predpisov, nato zdravniški pregled na medicini dela,prometa in športa  Ptuj. Tečaj CPP traja 20 ur.

Teoretični del izpita se opravi takoj po opravljenem tečaju CPP

Prijavite se na opravljanje teoretičnega dela vozniškega dovoljenja na upravni enoti, na sedežu izpitnega centra (Slomškova ulica 10, soba 7). Za to potrebujete:

Prijava na Upravni enoti teoretični in praktični izpit obvezno z starši ali skrbniki.

  • evidenčni karton vožnje
  • zdravniško spričevalo
  • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list)

Praktični del usposabljanja in praktični del izpita AM kategorije

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita lahko pričnete s praktičnim usposabljanjem. Minimalno število ur praktične vožnje je 20.

Na sedežu izpitnega centra dobite termin  za izpitno vožnjo.

Pogoj za opravljanje praktičnega izpita je minimalna starost 15 let.