Pri 16 letih starosti se lahko v avtošoli prijavite na usposabljanje za voznika B kategorije. Vse do 18-ega leta lahko vozite vozilo B kategorije (avtomobil) samo s spremstvom.


V Avtošoli Center se najprej prijavite za opravljanje vozniškega izpita.


V učilnici Avtošole Center opravite tečaj CPP, ki traja 20 ur.

Pri specialistu medicine dela opravite zdravniški pregled. V Avtošoli Center vam bomo pomagali pri izbiri najugodnejšega specialista medicine dela.

Nato opravite izpit iz prve pomoči. Na Ptuju se to izvaja v prostorih Gasilskega doma Ptuj (Natašina pot 1A).

Na sedežu izpitnega centra se prijavite na opravljanje teoretičnega dela vozniškega dovoljenja, za kar potrebujete:

  • evidenčni karton vožnje

  • zdravniško potrdilo

  • potrdilo o prvi pomoči

  • osebni dokument

Nato pričnete s praktičnim usposabljanjem, za kar je potrebnih minimalno 20 ur praktične vožnje.

Po končanem praktičnem usposabljanju lahko vozite vozilo B kategorije, ampak samo ob prisotnosti spremljevalca. Ob sebi morate imeti vedno evidenčni karton vožnje in zdravniško potrdilo.

 

Spremljevalec


Spremljevalec je lahko eden od staršev ali druga oseba, s katero pisno soglašajo starši in je stara najmanj 27 let, ima vozniško dovoljenje za vozila B kategorije najmanj 5 let ter nima več kot 5 kazenskih točk. Spremljevalec mora biti tudi vpisan v evidenčni karton vožnje, ki ga opravi izpitni center.

Vozilo mora biti tudi označeno s „L“ tablico zelene barve.

Po dopolnjenih 18-ih letih se lahko prijavite k opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita B kategorije.

Ko prvič opravite vozniški izpit morate opraviti tudi dodatno usposabljanje za voznike. Dodatnega usposabljanja se morate udeležiti najmanj 4 mesece od izdaje vozniškega dovoljenja. Vadba varne vožnje obsega teoretični in praktični del. Teoretični del obsega 12 ur o varnostih prometa, tveganjih vožnje, odgovornosti voznikov in odnosih med udeleženci prometa. Praktični del obsega 6 ur v obliki vadbe varne vožnje.

 

V Avtošoli Center vam pomagamo pri izbiri poligona  varne vožnje.


Voznik začetnik ste do 21-ega leta starosti ali dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Voznik začetnik ste tudi, čeprav imate predhodno že opravljeno vozniško dovoljenje druge kategorije.