Najprej se v Avtošoli Center prijavite za usposabljanje za voznika motornega vozila.

 

Tečaj CPP

Opravite tečaj cestno prometnih predpisov, ki traja 20 ur.

Zdravniški pregled

Pri specialistu medicine dela opravite zdravniški pregled. V naši avtošoli vam svetujemo pri izbiri najugodnejšega specialista medicine dela.

Prva pomoč

Pri organizaciji Rdečega križa opravite izpit iz prve pomoči. Na Ptuju se to izvaja v prostorih Gasilskega doma Ptuj (Natašina pot 1A).

Teoretični del vozniškeha dovljenja

Prijavite se na opravljanje teoretičnega dela vozniškega na sedežu izpitnega centra (Slomškova ulica 10), za kar potrebujete:

  • evidenčni karton vožnje

  • zdravniško potrdilo

  • potrdilo o prvi pomoči

  • osebni dokument

Praktični del vozniškega dovoljenja

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita lahko pričnete s praktičnim usposabljanjem, ki traja najmanj je 20 ur.

Izpitna vožnja

Na izpitnem centru se prijavite na opravljanje praktičnega dela vozniškega dovoljenja.

Usposabljanje programa varne vožnje

Vsak voznik, ki je opravil prvič vozniški izpit  mora opraviti tudi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov najmanj 4 mesece od izdaje vozniškega dovoljenja. Program varne vožnje obsega teoretični in praktični del. Teoretični del obsega 12 ur z vsebinami o varnosti cestnega prometa, tveganjih, odgovornosti in odnosih med udeleženci v prometu. Praktični del je v obliki vadbe varne vožnje v obsegu šestih pedagoških ur na za to primernem poligonu.

V Avtošoli Center vam pomagamo pri izpiri poligona varne vožnje.

Mladi voznik

Voznik začetnik ste do dopolnjenega 21. leta starosti ali dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja. Mladi voznik ste tudi, čeprav ste imeli že prej vozniško dovoljenje katere druge kategorije.